Catehismul Bisericii Catolice


Cele Zece PorunciExod 20, 2-17 Deuteronom 5, 6-21 Formula catehetică
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din pământul Egiptului, şi din casa robiei. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din pământul Egiptului, şi din casa robiei. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău:
Să nu ai alţi dumnezei în afară de mine. Să nu ai alţi dumnezei în afară de mine. să nu ai alţi dumnezei în afară de mine;
Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare cu cele ce sunt sus în cer, şi cu cele ce sunt jos pe pământ, şi ce cele ce sunt în apele de sub pământ. să nu-ţi faci chip cioplit ca să te închini lui.
Să nu te închini lor, nici să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce mă urăsc, până la al treilea şi al patrulea neam, şi mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce mă iubesc şi păzesc poruncile mele.
Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert., căci nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele său. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert... 2. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în zadar.
Adu-ţi aminte de ziua sabatului, ca să o sfinţeşti. Păzeşte ziua sabatului, ca să o sfinţeşti. 3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului.
Şase zile lucrează şi fă-ţi toate treburile, dar a şaptea zi este un sabat pentru Domnul Dumnezeul tău: să nu faci în acea zi nici un lucru; nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care stă la tine.
Căci în şase zile a făcut Domnul cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit.
De aceea a binecuvântat Domnul ziua sabatului şi a sfinţit-o.
Cinsteşte pe tatăl său şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe care ţi-l va da Domnul Dumnezeul tău. Cinsteşte pe tatăl său şi pe mama ta 4. Cinsteşte pe tatăl său şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mult pe pământ.
Să nu ucizi. Să nu ucizi. 5. Să nu ucizi.
Să nu săvârşeşti adulter. Să nu săvârşeşti adulter. 6. Să nu faci fapte necurate.
Să nu furi. Să nu furi. 7. Să nu furi.
Să nu dai mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. Să nu dai mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 8. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
Să nu pofteşti casa aproapelui tău. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău. 9. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.
Să nu pofteşti femeia aproapelui tău, nici sluga lui, nici boul lui, nici asinul lui, şi nimic din ceea ce este al aproapelui tău. Să nu doreşti... nimic din ceea ce este al aproapelui tău. 10. Să nu pofteşti casa aproapelui tău şi nici un lucru ce este al lui.
Pagina anterioară Pagina următoare