Catehismul Bisericii Catolice


CrezulSimbolul Apostolilor Crezul niceno-constantinopolitan
Cred în Dumnezeu
Tatăl atotputernicul
Creatorul cerului şi al pământului
Cred într-unul Dumnezeu
Tatăl atotputernicul
Creatorul cerului şi al pământului,
al tuturor văzutelor şi nevăzutelor
Şi în Isus Cristos, Fiul său unic,
Domnul nostru,
Cred într-unul Domn Isus Cristos
Fiul lui Dumnezeu unul-născut,
Care din Tatăl s-a născut
Mai înainte de toţi vecii.
Dumnezeu din Dumnezeu,
Lumină din Lumină,
Dumnezeu adevărat
din Dumnezeu adevărat,
născut, iar nu creat,
de o fiinţă cu Tatăl,
prin care toate s-au făcut.
Care pentru noi, oamenii,
şi pentru a noastră mântuire
s-a coborât din ceruri.
care s-a zămislit de la Duhul Sfânt,
s-a născut din Maria Fecioară
S-a întrupat de la Duhul Sfânt
din Maria Fecioară
şi s-a făcut om.
a pătimit sub Ponţiu Pilat,
s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat
s-a coborât în iad,
a treia zi a înviat din morţi;
S-a răstignit pentru noi, sub Ponţiu Pilat,
a pătimit şi s-a îngropat

A înviat a treia zi
după Scripturi,
s-a suit la ceruri,
şade de-a dreapta lui Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul,
de unde are să vie
să judece pe vii şi pe morţi.
şi s-a suit la cer,
şade de-a dreapta Tatălui

Şi iarăşi va veni cu mărire
să judece pe cei vii şi pe cei morţi,
a cărui împărăţie nu va avea sfârşit
Cred în Duhul Sfânt Cred în Duhul Sfânt
Domnul şi de viaţă dătătorul
care de la Tatăl şi de la Fiul purcede;
care împreună cu Tatăl şi cu Fiul
este adorat şi preamărit
şi a grăit prin prooroci.
Sfânta Biserică catolică;
împărtăşirea sfinţilor,

iertarea păcatelor
învierea morţilor
şi viaţa veşnică.
Amin
Cred într-una, sfântă, catolică
şi apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez
spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor
şi viaţa veacului ce va veni.
Amin
Pagina anterioară Pagina următoare