Catehismul de la Baltimore


Lecţia 15: Despre Confirmare


166. Î: Ce este Confirmarea ?

R: Confirmarea (numită adesea Primirea Sfântului Mir (NT)) este un Sacrament prin care noi primim Duhul Sfânt pentru a ne face creştini puternici şi perfecţi şi soldaţi ai lui Isus Cristos.

Prin Botez, noi suntem făcuţi creştini, dar nu suntem foarte tari în credinţa noastră până ce Duhul Sfânt nu vine în Confirmare. Ne amintim cât de timizi erau Apostolii înainte de venirea Duhului Sfânt faţă de cât de fermi şi de hotărâţi în credinţa lor erau după aceea şi cum au predicat ei fără teamă chiar celor care L-au răstignit pe Domnul nostru. "Soldaţi", fiindcă trebuie să luptăm pentru salvarea noastră împotriva celor trei duşmani ai noştri: diavolul, lumea şi carnea. Domnul nostru este marele nostru conducător în acest război şi trebuie să Îl urmăm şi să luptăm aşa cum ne porunceşte El. Un soldat care luptă după cum îi place lui şi nu după cum îi comandă generalul lui, în mod sigur va fi învins.

167. Î: Cine poate administra Confirmarea ?

R: Episcopul este ministrul ordinar al Confirmării1.

"Ordinar", deoarece în unele ţinuturi foarte îndepărtate unde, din cauza numărului foarte mic de creştini nu există încă episcop, Papa permite anumitor preoţi să acorde Confirmarea; dar şi atunci, ei trebuie să folosească sfântul ulei consacrat de un episcop şi nu îl pot consacra ei înşişi.

168. Î: Cum oferă episcopul Confirmarea ?

R: Episcopul îşi întinde mâinile asupra celor care trebuie să fie confirmaţi, se roagă ca ei să poată primi Spiritul Sfânt şi unge fruntea fiecăruia cu sfânta crismă în formă de cruce.

169. Î: Ce este sfânta crismă ?

R: Sfânta crismă, sau Sfântul Mir, este o mixtură de ulei de măsline şi balsam, consacrată de episcop.

Uleiul semnifică forţa pe care o primim, iar balsamul faptul că ar trebui să fim liberi de corupţia păcatului şi să avem dulceaţa virtuţii.

170. Î: Ce spune episcopul în timp ce unge persoana pe care o confirmă ?

R: Ungând persoana pe care o confirmă, episcopul spune: "Te însemn cu Semnul Crucii şi te confirm pe tine cu crisma salvării, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt."

171. Î: Ce semnifică ungerea frunţii cu crismă în forma unei cruci ?

R: Ungerea cu crismă a frunţii în forma unei cruci semnifică faptul că acel creştin care este confirmat trebuie să îşi profeseze în mod deschis şi să practice credinţa sa, niciodată fiindu-i ruşine de ea şi să fie gata mai degrabă să moară decât să o nege.

"Să profeseze în mod deschis", adică să facă cunoscut faptul că este catolic când acest lucru este necesar. Nu e nevoie să proclame aceasta pe străzi. "Să practice" fără grija a ceea ce alţii gândesc, spun ori fac. "Să-i fie ruşine" de o religie atât de glorioasă ca religia catolică ? Oare nu am fi mândri dacă a aparţine unei societăţi care îi are ca membri pe regi şi pe prinţi ? Ei bine, cu puţine secole în urmă aproape toţi regii, prinţii şi oamenii mari de pe pământ erau catolici. Toţi sfinţii erau catolici. Toţi Papii erau catolici. În prezent, mai mult de trei sute de milioane de oameni din lume sunt catolici. Această Biserică a fost întemeiată când Domnul nostru Cristos era pe pământ şi are aproape două mii de ani. Toate celelalte Biserici sunt vechi de doar câteva secole. Ar trebui, deci, să fim mândri de religia noastră, pentru care şi în care atâţia oameni nobili au murit. Ar trebui să fim mândri că suntem catolici, în vreme ce protestanţii ar trebui să se simtă ruşinaţi în prezenţa noastră, deoarece ei au dezertat de la cerinţele adevărate ale lui Cristos şi au urmat alţi conducători care au alcătuit o religie pe cont propriu, în opoziţie cu adevărata Biserică a Domnului nostru. Ei nu vor să aibă cruci ori crucifixuri, semnul lui Cristos, în bisericile lor, în casele lor sau purtate de ei, cu toate că se pretind a fi creştini răscumpăraţi prin Cruce. Suntem chemaţi să apărăm ori să profesăm religia noastră când trebuie să facem ceea ce Biserica şi Dumnezeu ne cere să facem: de exemplu, să ascultăm Liturghia în Duminici şi celelalte sărbători, să ne înfrânăm de la a mânca mâncăruri cu carne în Miercurea Cenuşii şi în Vinerile din Postul Paştelui, să postim în zile de post şi să facem toate celelalte, chiar când suntem printre acatolici.

172. Î: Pentru ce episcopul dă persoanei pe care o confirmă o mică palmă peste obraz ?

R: Episcopul dă persoanei pe care o confirmă o mică palmă peste obraz spre a-i aminti că trebuie să fie gata să sufere orice, chiar şi moartea, de dragul lui Cristos.

173. Î: Pentru a primi Confirmarea cu vrednicie este necesar a fi în stare de graţie ?

R: Pentru a primi Confirmarea cu vrednicie este necesar a fi în stare de graţie.

174. Î: Ce pregătire specială ar trebui făcută pentru a primi Confirmarea ?

R: Cei care sunt la vârsta învăţării ar trebui să cunoască principalele mistere ale credinţei şi îndatoririle unui creştin şi să fie instruite în ceea ce priveşte natura şi efectele acestui Sacrament.

Cum ar putea cineva să fie un bun soldat dacă nu cunoaşte regulile şi regulamentele armatei şi nici nu înţelege comenzile generalului său ? Cum ar putea fi cineva un bun creştin, dacă nu înţelege legile Bisericii şi învăţăturile lui Cristos ? "Natura" înseamnă să înţeleagă Sacramentul. "Efectele", înseamnă să înţeleagă ce produce acest Sacrament în sufletele noastre.

175. Î: Este un păcat să se neglijeze Confirmarea ?

R: Este un păcat să se neglijeze Confirmarea, în special în aceste zile păcătoase când credinţa şi morala sunt expuse la atât de numeroase şi atât de violente tentaţii.

"Tentaţii", din zicerile şi scrierile duşmanilor religiei. A neglija Confirmarea când avem posibilitatea să o primim fără mare dificultate ar fi un păcat. Dacă cineva a fost atât de lipsit de şansă încât a crescut fără Confirmare, atunci să vină în orice parte a vieţii să o primească şi să nu se ruşineze să facă asta din cauza vârstei sau condiţiei de viaţă.


1 Există deosebiri între modul de administrare a acestui sacrament în Bisericile Particulare de rit latin faţă de cele de rit bizantin (grec). Astfel, în ritul bizantin preotul presbiter este cel care îl administrează în mod obişnuit, iar acest lucru se face imediat după Botez.

Concordat cum originali
Capitolul anterior Capitolul următor