Catehismul de la Baltimore


Lecţia a 13-a: Despre Sacramente (Taine) în general


Această lecţie nu vorbeşte despre niciun Sacrament în mod particular, ci despre Sacramente (=Taine) considerate împreună. Explică ceea ce găsim în toate Sacramentele.

136. Î: Ce este un Sacrament ?

R: Un sacrament este un semn manifestat instituit de Cristos pentru a da graţie.

Trei lucruri sunt necesare pentru a face un Sacrament: Un semn este ceva care ne spune că altceva există. Fumul indică prezenţa focului, de aceea spunem că fumul este semn pentru foc. O lumină roşie la semafor este semn asupra unui pericol. Deci, semnele văzute ale Sacramentelor ne spun că în Sacramente există ceva ce nu vedem: este ceea ce ele semnifică şi oferă. De exemplu, semnul văzut în Botez este turnarea apei asupra capului persoanei care este botezată şi rostirea cuvintelor. Apa, în general, este folosită pentru scopul spălării. Aşadar, apa este folosită la Botez ca semn manifestat pentru a arăta că aşa cum apa spală trupul, tot aşa graţia oferită în Botez spală sufletul. Este nu doar un simplu semn, deoarece chiar în momentul în care preotul toarnă apă şi spune cuvintele Botezului cu intenţia respectivă, sufletul este spălat de Păcatul Original: deci, graţia de dinăuntru, nevăzută, este oferită prin aplicarea semnului văzut. La fel, la Confirmare semnul văzut este ungerea cu ulei, rugăciunea episcopului şi aşezarea mâinilor sale asupra noastră. Ce graţie lăuntrică este oferită prin Confirmare ? O graţie care ne întăreşte în credinţă. Uleiul, deci, este folosit ca semn manifestat al acestui Sacrament, fiindcă uleiul este ceea ce oferă putere şi lumină.

În timpurile mai vechi, gladiatorii, bărbaţi care se luptau cu săbiile, îşi ungeau trupurile cu mâinile lor pentru a dobândi putere. Uleiul mai era folosit şi pentru a vindeca rănile. Deci, în Confirmare, aplicarea acestui semn vizibil al forţei oferă graţia nevăzută a luminii şi puterii. Mai mult, uleiul se răspândeşte uşor pe orice suprafaţă şi rămâne acolo mult timp. O picătură de apă care cade pe o hârtie se usucă repede, dar o picătură de ulei se răspândeşte mai mult şi o îmbibă mult timp. Astfel uleiul este folosit pentru a arăta că graţia primită la Confirmare se răspândeşte asupra întregilor noastre vieţi şi ne întăreşte în credinţă întotdeauna.

În sfârşit, în Sacramentul Pocăinţei avem semnul văzut când preotul îşi ridică mâna sa şi pronunţă, pentru noi, cuvintele absolvirii.

Dacă nu am avea aceste semne văzute cum ar putea şti cineva exact în care moment graţia este dată ? Noi, acum, putem şti, fiindcă în chiar momentul în care semnul văzut este aplicat, graţia este dată; aceasta, deoarece aplicarea semnului este ceea ce, prin dumnezeiască instituire, oferă graţia, astfel încât cele două trebuie să aibă loc în acelaşi timp.

"Instituite de Cristos": acest lucru este absolut necesar, fiindcă El dă toată graţia şi numai El singur poate determina modul în care doreşte să fie distribuită. Biserica poate distribui graţia Lui, dar numai în felul în care El o doreşte. Prin urmare, nu poate să facă noi Sacramente, nici să abolească pe cele vechi.

137. Î: Câte Sacramente sunt ?

R: Există şapte Sacramente: Botezul, Confirmarea, Sfânta Euharistie, Pocăinţa, Extrema Ungere, Ordinarea Sacră şi Căsătoria.

Viaţa sufletului nostru este în multe feluri similară cu viaţa trupului nostru. Trupurile noastre mai întâi trebuie să se nască, pe urmă să se întărească, să fie hrănite. Când suntem bolnavi, trebuie să ne vindecăm. Când suntem în pragul morţii, trebuie ca altcineva să ne îngrijească. Mai trebuie să fie cineva care să-i guverneze pe ceilalţi şi trebuie să fie persoane guvernate. Într-un fel similar, ne naştem spiritual la o nouă viaţă prin Botez, suntem întăriţi prin Confirmare, suntem hrăniţi cu Sfânta Euharistie şi vindecaţi de bolile sufletului nostru prin Spovadă. Prin Extrema Ungere suntem ajutaţi în ceasul morţii noastre, prin Ordinarea Sacră conducătorii noştri spirituali sunt instituiţi de Dumnezeu şi prin Căsătorie sunt instituite familii, cu un tată drept cap şi copii care să fie conduşi. Astfel, avem viaţa noastră spirituală similară în multe aspecte cu viaţa fizică sau a trupului nostru.

138. Î: De unde au Sacramentele puterea de a da graţie ?

R: Sacramentele au putere de a da graţie de la meritele lui Isus Cristos.

Domnul nostru a murit pentru a merita graţie pentru noi şi a instituit Sacramentele ca instrumente principale prin care graţia este oferită.

139. Î: Ce graţie oferă Sacramentele ?

R: Unele Sacramente oferă graţie sfinţitoare, iar altele o cresc în sufletele noastre.

Botezul şi Spovada dau această graţie sfinţitoare când ea lipseşte cu totul din suflete. Dar celelalte Sacramente sunt primite când ne aflăm în stare de graţie, deci ele o cresc în cantitate în sufletele noastre.

140. Î: Care sunt Sacramentele care dau graţie sfinţitoare ?

R: Sacramentele care dau graţie sfinţitoare sunt Botezul şi Spovada; se numesc Sacramente pentru morţi.

"Pentru morţi"
: nu pentru persoane moarte, deoarece dacă cineva a murit nu poate primi niciun Sacrament. Numai în timp ce suntem vii pe pământ suntem în perioadă de probă şi putem face binele sau răul şi merităm graţie. După moarte, primim doar recompensa ori pedeapsa noastră pentru ceea ce am făcut cât timp am trăit. Deci, Sacramente pentru cei morţi înseamnă Sacramente date unui suflet mort, adică unui suflet care se află în stare de păcat de moarte. Când graţia, care este viaţa sa, nu mai este în suflet, el nu poate face nimic ca să merite Cerul şi spunem că este mort, fiindcă morţii nu pot face nimic pentru ei. Ce se întâmplă dacă o persoană primeşte, aşa cum se petrece adesea, Sacramentul Spovezii în timp ce sufletul său nu este în stare de păcat de moarte ? Atunci sufletul acelei persoane, care deja este viu, primeşte o creştere a graţiei sfinţitoare, adică o mai intensă viaţă spirituală şi o tărie mai mare.

141. Î: De ce Botezul şi Spovada sunt numite Sacramente ale celor morţi ?

R: Botezul şi Spovada sunt numite Sacramente ale celor morţi fiindcă iau păcatul, care este moartea sufletului şi oferă graţia, care este viaţa lui.

142. Î: Care sunt Sacramentele care măresc graţia sfinţitoare din sulfet ?

R: Sacramentele care măresc graţia sfinţitoare din suflet sunt: Confirmarea, Sfânta Euharistie, Extrema Ungere, Preoţia şi Căsătoria şi se mai numesc Sacramentele pentru cei vii.

143. Î: Din ce cauză Confirmarea, Sfânta Euharistie, Extrema Ungere, Preoţia şi Căsătoria se numesc Sacramentele celor vii ? R: Confirmarea, Sfânta Euharistie, Extrema Ungere, Preoţia şi Căsătoria se numesc Sacramentele celor vii deoarece aceia care le primesc cu vrednicie deja trăiesc în stare de graţie.

144. Î: Ce păcat comit cei care primesc Sacramentele celor vii în stare de păcat de moarte ?

R: Aceia care primesc Sacramentele celor vii în stare de păcat de moarte comit sacrilegiu, care este un mare păcat, deoarece este un abuz faţă de un lucru sacru.

"Sacrilegiu":
Sunt şi alte căi pe lângă primirea cu nevrednicie a Sacramentelor prin care o persoană poate comite sacrilegiu. Aţi putea comite sacrilegiu dând o folosinţă comună vaselor sacre folosite la altar, furând din biserică, transformând biserica în piaţă etc. Mai poate fi comis sacrilegiu prin uciderea sau lovirea voluntară a persoanelor consacrate lui Dumnezeu, aşa cum sunt călugării, preoţii, episcopii, etc. Prin urmare, sacrilegiul poate fi comis abuzând în mod voit şi tratând cu mare lipsă de reverenţă orice persoană sacră, loc sacru sau lucru sacru.

145. Î: În afară de graţia sfinţitoare, mai oferă Sacramentele vreo altă graţie ?

R: În afară de graţia sfinţitoare, Sacramentele mai oferă altfel de graţie, numită sacramentală.

146. Î: Ce este graţia sacramentală ?

R: Graţia sacramentală este un ajutor special pe care Dumnezeu îl oferă pentru a atinge scopul pentru care fiecare Sacrament a fost instituit.

De exemplu, cu ce scop a fost instituită spovada ? Pentru a ierta păcatele şi a nu mai păcătui. Deci, graţia sacramentală oferită în Spovadă este o graţie care ne face capabili să învingem ispita şi să evităm păcatele pe care aveam obiceiul să le facem. Când cineva este bolnav, medicamentele doctorului în general produc două feluri de efecte: unul este acela de a vindeca boala şi celălalt este acela de a întări persoana bolnavă astfel încât să nu recadă în vechea condiţie. Tot aşa stau lucrurile şi în ceea ce priveşte Sacramentele. Graţia oferită produce două efecte: unul este acela de a ne sfinţi, iar celălalt este acela de prevenţie ca să nu recădem în aceleaşi păcate. Tot aşa, Confirmarea e fost instituită ca să putem deveni mai buni creştini, mai tari în credinţa noastră. Deci, graţia sacramentală a Confirmării ne va întări să putem profesa credinţa noastră când circumstanţele o cer, sau, când suntem ispitiţi să avem dubiu faţă de un adevăr revelat, ne va întări ca să putem depăşi această tentaţie. Astfel, în toate Sacramentele, primim graţia sacramentală sau ajutorul special pentru a atinge scopul pentru care fiecare Sacrament a fost în mod separat instituit.

147. Î: Sacramentele oferă întotdeauna graţie ?

R: Sacramentele oferă întotdeauna graţie, dacă le primim cu dispoziţia necesară.

"Dispoziţia necesară"
: aceasta înseamnă să facem tot ceea ce Dumnezeu şi Biserica ne cer să facem când le primim. Spre exemplu, dispoziţia necesară în cazul Spovezii este de a mărturisi toate păcatele noastre de moarte aşa cum le cunoaştem, de a ne părea rău pentru ele şi de a avea hotărârea să nu le mai facem niciodată. Dispoziţia necesară pentru Sf Împărtăşanie este de a fi în stare de graţie şi, cu excepţia unor cazuri speciale de boală, de a fi postit timp de o oră.

148. Î: Putem primi Sacramentele mai mult de o singură dată ?

R: Putem primi Sacramentele mai mult de o singură dată, cu excepţia Botezului, Confirmării şi Preoţiei.

Botezul este aşa de important încât, dacă nu îl primim, nu putem primi niciun alt Sacrament. De aceea, pentru a administra Botezul în mod valid, adică aşa cum trebuie, este necesar să facem exact aşa cum Domnul nostru a intenţionat şi aşa cum Biserica învaţă. Trebuie folosit felul potrivit de apă şi cuvintele exacte. De asemenea, apa trebuie să atingă corpul, respectiv capul dacă este posibil. Oameni care nu cunosc bine cum să boteze ar putea să neglijeze unele din aceste lucruri, astfel încât persoana să nu fie botezată. Biserica doreşte să fie sigură că toţi copiii ei sunt botezaţi; de aceea, când există orice dubiu asupra primului Botez, ea botează din nou în mod condiţionat: aceasta înseamnă că preotul spune, administrând botezul iarăşi: "Dacă nu eşti deja botezat, eu te botez acum". Deci, dacă persoana a fost botezată în mod corect prima dată, a doua ceremonie nu are niciun efect, fiindcă preotul nu intenţionează să adminstreze Botezul a doua oară. Dar, dacă primul Botez nu a fost în mod corect făcut, atunci al doilea capătă efect. În oricare dintre cele două cazuri Botezul este făcut o singură dată: dacă primul a fost valid, al doilea nu este valid, iar dacă primul nu a fost valid, al doilea este.

Convertiţii la Biserică sunt de multe ori botezaţi condiţionat, dacă există dubiu asupra validităţii Botezului pe care l-au primit. Sacramentele pot fi date condiţionat, când avem dubii dacă au fost date în mod valid.

149. Î: Din ce cauză nu putem primi Botezul, Confirmarea şi Preoţia mai mult de o singură dată ?

R: Nu putem primi Botezul, Confirmarea şi Preoţia mai mult de o singură dată deoarece ele imprimă un caracter asupra sufletului.

"Un caracter"
. Este vorba de un caracter spiritual, care rămâne pentru totdeauna, astfel încât atunci când persoana este în Cer sau în Iad, această marcă poate fi văzută. Ea va arăta că cei care o au au fost creştini, care au primit Botezul, Confirmarea sau Preoţia. Dacă sunt în Cer, aceste caractere vor străluci în onoarea lor şi vor arăta cât de bine acele persoane au folosit graţia pe care Dumnezeu le-a dat-o. Dacă vor fi în Iad, aceste caractere vor fi spre dizgraţia lor, arătând câte daruri şi graţii Dumnezeu a oferit lor şi cât de ruşinos au abuzat de toate.

150. Ce este caracterul pe care aceste Sacramente îl imprimă asupra sufletului ?

R: Caracterul pe care aceste Sacramente îl imprimă asupra sufletului este o marcă spirituală care rămâne pentru totdeauna.

151. Î: Rămâne acest caracter asupra sufletului chiar şi după moarte ?

R: Acest caracter rămâne în suflet chiar şi după moarte: spre onoarea şi gloria celor salvaţi; spre ruşinea şi pedeapsa celor pierduţi.
Capitolul anterior Capitolul următor