Catehismul de la Baltimore


Salutul angelic


Bucură-te, Marie, cea plină de har ! Domnul este cu tine: binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, Isus. Sfântă Marie, Maică a lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin !

Următoarea în frumuseţe după Rugăciunea Domnească este această rugăciune, alcătuită din trei părţi:
"Bucură-te, cea plină de har ! Domnul este cu tine; binecuvântată eşti tu între femei"

Prima parte a rugăciunii a fost compusă de îngerul Gabriel: acestea sunt cuvintele pe care le-a folosit când a venit să anunţe Sfintei Fecioare că a fost aleasă ca Mamă a lui Dumnezeu (Luca 1:28). Tot poporul ei ştia că Răscumpărătorul fusese promis încă din timpul Evei şi până la timpul în care Sfânta Fecioară fusese ea însăşi născută. Multe femei drepte erau nerăbdătoare să fie mama Sa, crezând că aceea care va fi alesă va fi cea mai sfântă şi mai fericită dintre femei.

"Domnul este cu tine:"

prin harul şi favoarea Sa, de vreme cu tu eşti fiinţa pe care El o iubeşte cel mai mult. El este cu toate creaturile Sale, dar El este cu tine într-un fel foarte special.

După vizita îngerului, Sfânta Fecioară a mers o distanţă considerabilă până la verişoara ei, Sfânta Elisabeta, care a fost mama Sf Ioan Botezătorul (Luca 1:39). Când Sf Elisabeta a văzut-o, ea, fără ca Sf Fecioasă să-i fi spus cele întâmplate, a ştiut prin inspiraţia Sfântului Spirit ceea ce s-a petrecut şi i-a spus Sfintei Fecioare:

"Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău"

Aceasta înseamnă că Sf Fecioară este "binecuvântată" deoarece, dintre toate femeile care au trăit sau vor trăi, ea este aceea pe care Dumnezeu a ales-o pentru a fi mamă a Fiului Său şi Răscumpărătorului nostru. Aceasta este a doua parte a rugăciunii.

Cea de a treia parte, adică de la "Sfântă Marie" până la sfârşit, a fost compusă de Biserică.

"Sfântă Marie"

deoarece aceea care este plină de har trebuie să fie sfântă

"Maica lui Dumnezeu"

deoarece Fiul său a fost Dumnezeu adevărat şi om adevărat în aceeaşi persoană a lui Cristos, Domnul nostru.

"Roagă-te pentru noi" deoarece ea are mai multă putere faţă de Fiul ei decât are oricare alt sfânt.

"Păcătoşii"

deoarece avem nevoie de iertare.

"În ceasul morţii noastre"

mai ales, pentru că acesta este cel mai important ceas al vieţii. Nu contează cât am fost de răi în timpul vieţii, dacă Dumnezeu ne dă harul de a muri în prietenia Sa, noi vom fi prietenii Lui pentru totdeauna. Pe de altă parte, nu contează cât de buni am fost într-o vreme a vieţii noastre, dacă devenim răi înainte de moarte şi de vom muri în această stare, vom fi separaţi de Dumnezeu pentru totdeauna şi vom fi condamnaţi la pedeapsa eternă.
Prin urmare, ar fi greşit să trăim în păcat, cu promisiunea că vom muri bine, deoarece Dumnezeu se poate să nu ne dea harul sau prilejul să facem penitenţă, încât putem muri în păcat dacă trăim în păcat. Pe lângă aceasta, diavolul cunoaşte foarte bine cât este de important ceasul morţii pentru starea sufletului şi este posibil să ne ispitească mai mult în prag de moarte decât în oricare alt ceas: dacă îi cedăm lui şi murim în păcat, vom fi cu el pentru totdeauna - este ultima lui şansă să câştige sufletul nostru.

În afară de "Bucură-te, Marie!" mai există o frumoasă rugăciune cu acelaşi subiect, numită Îngerul Domnului (Angelus Domini). Este o mică istorisire a întrupării, care este spusă dimineaţa, la amiază şi seara, în onoarea întrupării Domnului Nostru, a morţii şi învierii Sale. Şi această rugăciune are trei părţi. În prima, se spune ceea ce a făcut îngerul: "Îngerul Domnului a vorbit Mariei, şi ea a zămislit de la Spiritul Sfânt". După aceste cuvinte, spunem o dată "Bucură-te, Marie!" în cinstea mesajului îngerului. A doua parte aminteşte răspunsul Mariei: "Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!" Spunem, din nou, "Bucură-te Marie" în cinstea consimţământului ei. A treia parte vorbeşte despre cum Domnul nostru S-a făcut om: "Şi Cuvântul S-a făcut trup. Şi a locuit între noi." Aici, termenul de "Cuvânt" desemnează a Doua Persoană a Sfintei Treimi, iar "S-a făcut trup" înseamnă că a devenit om. Apoi, o altă "Bucură-te, Marie!" e spusă în cinstea bunătăţii lui Dumnezeu, care atât de mult S-a umilit din iubire pentru noi. După aceste 3 părţi, spunem: "Roagă-te pentru noi, o, maică a lui Dumnezeu, ca să fim demni de făgăduinţa lui Cristos" şi, în final, spunem o rugăciune în onoarea Întrupării, suferinţei şi morţii pe cruce şi a Învierii Domnului nostru. Această frumoasă rugăciune este spusă de 3 ori pe zi în toate seminariile, mănăstirile şi casele religioase. Momentul potrivit pentru a le spune este făcut cunoscut prin clinchetul unui clopot numit "clopotul Angelus". În multe parohii clopotul anunţă Angelus-ul. În ţările catolice, oamenii se opresc oriunde se află şi indiferent ce fac şi, plecându-şi capul, spun rugăciunea "Angelus" atunci când aud clopotul bătând. Este o practică frumoasă şi care place mult Domnului nostru şi Sfintei Sale Maici. Catolicii buni nu ar trebui să o neglijeze.

Aici trebuie menţionat un alt fel de rugăciune, adeseori spus în onoarea Sfintei noastre Fecioare. Este vorba de litanie. În această formă de rugăciune, noi o numim pe Doamna noastră cu multe dintre frumoasele ei nume care ştim că îi sunt cele mai dragi, cerându-i, după fiecare, să se roage pentru noi. Mai întâi, ne adresăm cu acele nume care amintesc faptul că ea este Mama lui Dumnezeu şi, prin urmare, are o mare influenţă asupra dumnezeiescului ei fiu.. Noi spunem: Maică a lui Cristos, Maică a Creatorului, Maică a Răscumpărătorului, etc., roagă-te petru noi. Mai apoi, noi îi amintim că ea este virgină şi trebuie să aibă milă de noi, care suntem expuşi atâtor ispite împotriva purităţii. Noi îi spunem: "fecioară preacurată", "fecioară castă", etc. şi, din nou, o rugăm să se roage pentru noi. La sfârşit, o numim după acele nume care ar putea-o face să ne asculte rugile. Spunem: "tămăduitoarea bolnavilor", "scăparea păcătoşilor", "ajutorul creştinilor", roagă-te pentru noi.
Pe lângă Litania Preasfintei Fecioare, avem Litania Sfântului Nume al lui Isus, Litania Sfântului Sacrament, Litania Sfintei Inimi, Litania Sfântului Iosif şi multe altele alcătuite în aceeaşi formă. De asemenea, avem Litania Tuturor Sfinţilor, în care noi implorăm ajutorul şi rugăciunile a diferite clase de sfinţi: a apostolilor, martirilor, fecioarelor, etc.


Concordat cum originale


Capitolul anterior Capitolul următor